บริษัท อินทรีย์โกลด์ จำกัด | INSEEGOLD.CO.,LTD.

 บริษัท อินทรีย์โกลด์ จำกัด เล็งเห็นปัญหาด้านราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มของปัญหาดังกล่าวจะยังคงมีผลกระทบในระยะยาวต่อผู้ประกอบการที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตสินค้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ บริษัท อินทรีย์ โกลด์ จำกัด มุ่งมั่นสร้างและพัฒนา Synthetic Fuel Oil (น้ำมันเตา) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ ทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านงานโยธา โดยมุ่งเน้นเรื่องราคาที่ถูกกว่าเชื้อเพลิงหลัก และมีคุณภาพเทียบเท่า อีกทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบการผลิตน้ำมัน ระบบการจัดเก็บน้ำมัน และระบบการขนส่งน้ำมันโดยมีการกำหนดกระบวนการควบคุมให้เกิดความปลอดภัยตลอด กระบวนการดังกล่าว


Synthetic Fuel Oil (น้ำมันเตา) ที่ผลิตจากบริษัท อินทรีย์ โกลด์ จำกัด ได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันทดสอบที่ได้มาตรฐาน นอกจากนั้น คุณภาพของน้ำมันยังได้รับการควบคุมตั้งแต่ การตรวจสอบวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต การควบคุมการจัดเก็บและขนส่ง เพื่อให้ Synthetic Fuel Oil (น้ำมันเตา) ทุกลิตรที่ออกจากโรงงานมีคุณภาพตลอดเวลา

บริษัท อินทรีย์โกลด์ จำกัด มีประสบการณ์ด้านการผลิต Synthetic Fuel Oil (น้ำมันเตา) มาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา และยังคงไม่หยุดนิ่ง มีการคิดค้นวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

INSEEGOLD.CO.,LTD. บริษัท อินทรีย์โกลด์ จำกัด INSEEGOLD.CO.,LTD. จำหน่ายน้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น Synthetic Fuel Oil (น้ำมันเตา) น้ำมันเตา A และ น้ำมันเตา C  น้ำมันเตาA และ น้ำมันเตาC  ยางมะตอย AC 60/70 และ ยางมะตอยน้ำ CRS-1 / CRS-2 น้ำมันเบนซิน และ ดีเซล แพล้นปูน แพล้นยางมะตอย รถตัก ยาง ยางรถบรรทุก รถบรรทุก แบตเตอรี่ เครื่องจักรกล

Gallery บริษัท อินทรีย์โกลด์ จำกัด | INSEEGOLD.CO.,LTD.